Vyhledávání

Uživatel

Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 13

Nateraz prezentácia predpokladá vstup dát z bridžmejtov, poprípade ECATS formát (zatiaľ ho nemám implementovaný, ale nikto mi v tomto formáte zatiaľ dáta neposlal ), v takom prípade je zaznamenanie výsledkov do databázy do 10 minút, obvykle skôr. Ak by som však mal ručne prepisovať výsledky jednotlivých rozdaní, tak je to časovo omnoho náročnejšie.

Ďakujem.

Inak podľa mňa je jaro spisovné slovo, založené na stredoslovenskom nárečí
a niekedy je vhodné, ak možno ten istý pojem nazvať rôznymi slovami. Prirodzene, že v odbornom texte treba podľa možností používať rovnaké termíny.

http://slovniky.korpus.sk/?w=jaro&s=exact&c=Vc47&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8

Rekapitulácia mojich nápadov je na tejto adrese http://menyhert.6f.sk/index.php/bridz/178-moje-bridzove-projekty.html

Možno som na niečo zabudol, takže konkretizuj. 10

Pokud se stanou obránci poté, co byla odvolána hláška, vztahující se k určité barvě, může HH přikázat nebo zakázat výnos v této barvě partnerovi viníka, když je poprvé na výnosu. Včetně úvodního výnosu. Odkaz z P31 říká, že MOHOU být uplatněna výnosová omezení. To neznamená, že je to na libovůli TD, ale že k tomu dojde jen tehdy, když barva není později jmenována v legální dražbě.

Keď privoláte rozhodcu, požadujte, aby rozhodoval s pravidlami v rukách. Potom bude menej často dochádzať k nesprávnym rozhodnutiam. 7

Neviem čo konkrétne máš na mysli, nápadov mám fúru, niekedy záleží aj na spoločenskej objednávke. V súčasnosti je jednoznačnou požiadavkou vyvinúť prezentačný nástroj a pracujem na ňom. Keďže sa tak zhromažďuje hromada dát, tak tu je potenciál vyvinúť ako vedľajší produkt analytické nástroje, ktoré by mohli pomôcť vytypovať slabé miesta a odstraňovať ich.

Idem testovať klubové turnaje KBK, ktoré riadim ja, nasadenie nijako neovplyvňujem, až na nasadenie vlastného páru, ktorý z praktických dôvodov nasadzujem tak, aby som buď celý čas sedel v blízkosti počítača alebo pauzoval v 1. kole. Nepredpokladám však,
že by nejaký rozhodca postupoval tak, ako si napísal, ale verím tomu, že hráč môže mať dojem, že si nejaký rozhodca naň zasadol. Nakoniec jednému páru v klube som niekoľkokrát bol nútený prideliť PP a keď sa to stalo asi po tretí krát, už mali reči, že som si na nich zasadol. Pritom takéto pokuty mali/mohli dostať ešte častejšie. 9

Testovanie hypotéz uvedených v článku má s praktickou hrou úzky súvis. Hráči na základe týchto štatistík môžu odhaliť, kde sú ich slabé miesta. Napríklad, ak páru s nadpriemernými výsledkami vyjde, že so silnými pármi má výsledky podpriemerné, určite napriek dobrým klubovým výsledkom by nemal byť so svojou hrou spokojný. 10

Pôvodne bol v článku omylom uvedený ako pár, ktorý dostal PP pár 14. Poplietol som si umiestnenie s číslom páru. Aj ja som len človek 10

Účelom vysvetlenia, za čo bola pridelená PP je, aby sme v budúcnosti podobným chybám predchádzali. Tak ako sa to stalo vám, sa to mohlo stať hociktorému inému páru a základnú príčinu vidím v tom, že mnohí takmer v každom kole striedali predčasne, pritom tentokrát žiaden pár nebol vo výraznejšom omeškaní voči časovému limitu.

V minulosti sa aj mne niekoľkokrát stalo, že sme si sadli, kam sme nemali alebo sme začali hrať iné rozdanie. Odkedy máme bridžmejty, ak sedím na severe, prvé čo spravím je, že si v BM overím, či máme byť pri danom stole a či hráme správne rozdania, čo znižuje možnosť takéhoto omylu, ale čas od času to ako sever nespravím.

Opravené. Medzi licitované slemy som zarátal aj 29 odpasovaných rozdaní 9

Ďakujem

P.S. Potom už to s tými veľkými slemami nie je také hrozivé, väčšina sa plnila, kým podľa môjho pôvodného "výpočtu" sa z nich plnila cca. tretina. 10

Vo všeobecnosti platí 68B2 a len v prípadoch hraničiacich s istotou, by sa dodatočný nárok na zdvihy mal uznať.

A ak to dobre čítam, tak o pravdepodobnosti sa hovorí, ak si súperi zdvihy nárokovali a oni ten nárok uznali a dodatočne prišli na to, že nejaký zdvih ešte pravdepodobne mohli získať.

V prípade, že sa však zdvihov sami vzdali, tak toto vzdanie sa môže byť zrušené, len ak nijakou rozumnou hrou nemohli o zdvih či zdvihy prísť.

Pravidlo 68 B. Definícia vzdania sa zdvihov

1. Akékoľvek vyhlásenie v tom zmysle, že súťažiaci stratí určitý počet zdvihov, je vzdaním sa týchto zdvihov; vznesenie nároku na určitý počet zdvihov znamená vzdanie sa zostávajúcich zdvihov, ak nejaké sú. Hráč sa vzdáva všetkých zostávajúcich zdvihov, ak opustí svoj list.

2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek 1, ak sa obranca pokúsi vzdať sa jedného alebo viacerých zdvihov a jeho partner okamžite namieta, k žiadnemu vzdaniu sa nedochádza. Mohla nastať neoprávnená informácia, preto má byť ihneď privolaný vedúci. Zohrávka pokračuje. Akákoľvek karta, ktorú obranca ukázal za týchto okolností, nie je pokutovou kartou, ale pravidlo 16D sa vzťahuje na informácie vyplývajúce z jej ukázania. Partner obrancu, ktorý ukázal kartu, nesmie túto informáciu využiť.


Vynechal si tam slovíčko vedome, čiže "nesmie vedome súhlasiť".

Tebou uvedené pravidlo by sa uplatnilo, ak by neexistoval reálny spôsob, ako by obrana zdvih či zdvihy nezískali. Napríklad druhý obranca by mal vysoké tromfy.

Nezdá sa mi, že by som jednoznačne tvrdil, kto z vás má pravdu. Napísal som, že ako rozhodca sa prikláňam k Dušanovmu rozhodnutiu a ako hráč k tvojmu a neviem, ako by jury rozhodla. Sami osebe boli tvoje argumenty presvedčivé, v kontexte Dušanových argumentov už také presvedčivé nie sú.

Rozhodca musí vychádzať z konkrétnych, objektívnych faktov. Objektívnym faktom bolo, že 63 bolo licitovaných po zjavnom váhaní partnera, 52 by ste pravdepodobne plnili, na základe DD analýzy by ste 63 mali poraziť 3x, čo je s kontrou viac, než pôvodných 52 , ale hláškou 63 ste sa dostali pod tlak, s teoretickou možnosťou, že tam 63 je. Na druhej strane, ak by ste 62 splnili, výsledok by rozhodca ponechal v platnoti a preto hlášku 62 Dušan pokladal za dvojitý výstrel, veď hláškou 6 2 nič neriskujem, ak spadneme rozhodca beztak upraví výsledok na 5H bez kontry. Neznamená to, že si nutne takto uvažoval, skôr nie, keby však rozhodcovia neuplatňovali pravidlo o časti škody, ktorú si poškodená linka spôsobila sama, tak by sa po nezrovnalostiach súperov diali prapodivné veci a pravdepodobne sa v minulosti neraz diali a preto toto pravidlo bolo zavedené. Inak ja by som asi rozhodol inak ako Dušan, vzhľadom na to, že 6 2 sa spadli 2x, pridelil by som výsledok 52-1 pre obe linky a napomenutie alebo PP za využitie neoprávnenej informácie pre súperov. Je však možné, že 6 2 sa padalo preto, lebo hlavný hráč sa ich pokúšal splniť a preto Dušan rozhodol, ako rozhodol.

Hráč pri stolíku pri rozhodovaní vychádza z neúplných informácií a tak jeho rozhodnutie môže byť z pravdepodobnostného hľadiska správne, ale objektívne v danom rozdaní prináša škodu.

Neviem prečo zosmiešňuješ koridor pre rozhodcov, keď v skutočnosti po ňom sám voláš. Rozhodnutia rozhodcov by mali byť predvídateľné a konzistentné, ak budú predvídateľné, tak im hráči budú rozumieť.

Problémom je, že namiesto matematických termínov, používate hovorové termíny a ešte tu pristupuje medzijazyková bariéra.

To čo chce Dušan vyjadriť následkom a dôsledkom sa v jazyku matematiky nazýva nutná podmienka a postačujúca podmienka.

Nutná podmienka je taká, ktorá musí byť splnená, aby k nejakému javu došlo, ale pritom daný jav priamo nespôsobí.

Postačujúca je taká, ktorá ak je splnená, tak daný jav určite nastane.

Myslím, že by ste túto diskusiu už pomaly mohli ukončiť, začínate sa točiť v kruhu. Pokiaľ Edo nebol s rozhodutím rozhodcu spokojný, mal sa tiež odvolať k jury. Predpokladám, že tak neurobil preto, lebo vedel, že to ich výsledok vo VP nijako neovplyvní 10, ale možno fabulujem a nechcel zbytočne zaťažovať jury. Keďže táto beztak zasadala, možno mal dať protest aj on, ale kým protest družstva Klasik sme vyriešili rýchlo, tento by sme asi riešili dlhšie.

Ako rozhodca sa prikláňam k Dušanovmu rozhodnutiu, ako hráč k Edovmu postoju. Na svojej stránke v článku Komisie SBZ http://menyhert.6f.sk/index.php/17-komentare-komentare/177-komisie-sbz.html okrem iného navrhujem zriadenie Komisie rozhodcov, ktorá po vypracovaní základných dokumentov, ktoré doteraz nemáme, by sa mohla venovať nuansám rozhodovania a vytvárala by koridor, v ktorom by sa rozhodcovia mali pohybovať. Pre mňa bolo veľmi inšpiratívne sledovať Dušana pri jeho práci, spätne viem, akých chýb som sa ako rozhodca v minulosti dopustil a prirodzee, že aj Dušan nejaké chyby robí, určite to však nebol tento prípad.

Doplnené


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 13