Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Výsledky

Úspešnosť licitovania slemov

V topskórovom párovom turnaji nelicitovanie slemov nemusí byť veľkou tragédiou, namiesto výsledku blízkeho topu získate niekoľkokrát delenú nulu a v slabšom poli môžete mať v danom rozdaní 30 a viac percent. V  družstvách  vynechanie slemu môže rozhodnúť zápas. 

V tomto článku budem priebežne sledovať štatistiku úspešnosti licitovania malých a veľkých slemov a skúmať, ako sa nedražené slemy mohli vydražiť. Začiatočnícke páry by sa mali zamerať skôr na dražbu celoherných záväzkov a nedať sa vytlačiť zo zohrávania čiastočných záväzkov, ale ak popritom budú vedieť dražiť aj slemy, tak im to neuškodí :)

Štatistika

Vyhodnotím 8 klubových turnajov po sebe a po roku to spravím znova, či sa štatisticky zlepšíme, alebo nie.

Dátum Malý Licit. Splnený Veľký Licit. Splnený Nesplniteľný Splnený Vynechaná hra
2.4.2013 28 3 2 7 0 0 2 0 1
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Spolu 28 3 2 7 0 0 2 0 1
Úspešnosť 10.7%  

66.6%

0 0   2 0  

Poznámka: Medzi malé slemy sú započítané aj veľké.

2.4.2013

V tomto turnaji boli podľa minimaxu slemy v rozdaniach 3, 4, 9 a 17, z toho v rozdaní 3 bol veľký slem, ktorý sa však asi licitovať nemá. Keďže sa hralo na 7 stoloch, mohlo sa vydražiť 28 lemov, reálne sa vydražili a splnili 2 (1+1+0+0) slemy, popritom sa 2x slem dražil, ale v nesprávnom druhu záväzku a raz sa dražil správny slem, ale záväzok sa padal. Čiže úspešnosť licitovania slemov bola 10.7%, úspešnosť plnenia vylicitovaných splniteľných slemov bola 66%, ak vezmeme do úvahy aj licitované nesplniteľné slemy, tak úspešnosť pri plnení vylicitovaných slemov bola 40%.

Z jedného turnaja nemožno robiť ďalekosiahle závery, ale obávam sa, že dlhodobo úspešnosť licitovania a plnenia slemov v klube nepresiahne 30%. Ak by sme brali do úvahy aj padnuté slemy, tak v tomto turnaji bola celková slemová úspešnosť záporná.

Rozdanie 3

V rozdaní je veľký slem v BT, srdciach a kárach, založený je však na impase trefovom a je na 28 figúrových bodoch. Preto nepokladám licitovanie iba malého slemu za chybu, ale hrubou chybou určite je, ak pár niektorý zo spomenutých malých slemov nedražil (dražiť sa má srdcový). Srdcový malý slem však vydražil iba pár Nováková-Šimonová a zaslúžia si za to pochvalu.

V SAYC by dražba mohla prebiehať napríklad takto:

South West Nord East
Pas 1H 1Sp Dbl
Pas 3H Pas 4NT
Pas 5Cl Pas 6H
Pas Pas Pas  

V Poľskom trefe by som asi otvoril 1 tref  a v Precision by sa asi tiež malo otvoriť cez 1Cl. Agresívny hráč by dokonca v SAYC otvoril 2Cl, West má síce len 14 FB, ale má 3.5 až 4.5 stratového zdvihu. V takom prípade si dokonca viem predstaviť, že východ veľký slem  nevypustí, ale po prehodení trefového kráľa medzi N a S by tam nebol.

Nechcem mystifikovať, tuším dievčatá vydražili slem takto:

South West Nord East
Pas 1H 1Sp 3NT
Pas 4NT Pas 5H
Pas 6H Pas Pas
Pas      

Namiesto 4NT bola možno lepšia hláška 4Sp, implicitne ukazujúca dĺžku srdcovú a krátkosť pikovú, ale takú dohodu asi nemajú, hlášku 4NT však mnohí hráči pochopia ako invit a nie ako otázku na esá na srdcovej báze (prikláňam sa k invitu, ale pár môže mať vlastné dohody).

Predpokladám, že páry, ktoré po 3NT licitovali rovnako, vynechali slem, lebo západ dražil 4H. Prekročenie hranice 3NT by znamenal záujem o slem, ak by na štvrtom stupni bola licitovaná nová farba alebo lacná farba. V tomto slede sú však 4 srdcia síce dĺžka, ale slabosť s listom nevhodným do bezov. Napríklad na západe miesto AK v srdciach QJ a ešte nejaký jack bokom, 11 FB, ale prisilný list na blokujúce otvorenie.

Skok na 3NT nepokladám za najvhodnejšiu hlášku, preferoval by som kontru, nech partner bližšie popíše svoj list, 3NT mám stále ešte kedy povedať, na druhej strane 3NT jednoznačne hneď ukazujú silu na hru od 13 výnimočne 12 bodov, dvojzádrž pikovú a 1-2 srdcia.

Rozdanie 4

V rozdaní 4 je trefový a pikový slem, dražiť by sa mal trefový. V Poľskom trefe a v Precisione by mal Západ otvoriť 1 Pika, v Poľskom trefe prichádza do úvahy aj otvorenie 2 Piky - dva päťlisty: pikový a trefový, ale je to prisilný list na blokujúce otvorenie. V systéme SAYC by Západ mal otvoriť 1 Tref, predpokladám však, že väčšina hráčov otvorila 1 Pika (musím priznať, že možno aj ja, bijú sa tu dve zásady - najprv ukazujeme dlhšiu farbu, potom kratšiu, so zásadou preferencie drahej farby). Mnohí asi  nepokladali tento list za reverzový, ale má len 4 a pol stratového zdvihu, 4 kontroly a body sústredené v dlhých farbách. Vzorová licitácia by mohla prebiehať takto:

West Nord East South
1Cl Pas 1D Pas
1Sp Pas 3D Pas
3Sp Pas 4NT Pas
5Sp Pas 6Cl  3 Pasy

Hláškou 3Sp Západ ukázal, že má 5 list pikový, keďže však otvoril 1 Tref, musí mať aspoň 6 list trefový, 4 NT sú otázkou na esá na pikovej báze, 5Sp - dve esá z piatich + piková dáma. Optimálnym zväzkom síce je 6 pík, ale v trefoch vieme o 9 listej zhode, kým v pikách o 7 listej.

Ako by licitácia mala prebiehať, ak Západ otvoril 1 Pika?

West Nord East South
1Sp Pas 2D Pas
3Cl Pas 3NT Pas
4Cl Pas 4NT Pas
5H Pas 6Cl  3 Pasy
 

Už hláška 3Cl ukazuje rezervu, s minimom by mal západ zopakovať piky, hláška 4Cl nie je útekom z 3NT (hoci list nie je vhodný do bezov), ale ukazuje záujem o slem a 5 list trefový (v párovom turnaji s rizikom, že sa bude hrať 5Cl a oproti 3NT to bude zlý výsledok).

Ako vidno, po otvorení 1 Pika, Východ do konca dražby nevie o 9 listej trefovej zhode.

Inak s týmto listom by v Poľkom trefe predsa len Západ mohol otvoriť 1Cl, ale v druhom kole dražby by mal ukázať, že je silný na trefoch obvykle od 16+ FB a potom opakovane dražiť piky, ale bola by to priveľmi agresívna dražba, ktorá by sa nie vždy musela vyplatiť.

Rozdanie 9

V rozdaní je kárový slem, 2 krát bol licitovaný bezový, ktorý sa padal. Po otvorení 1NT väčšina párov nemá nástroje, ako nájsť zhodu 4-4 na lacných farbách. Dala by sa nájsť, ak by sa do sekvencie po Staymane zaviedla nasledujúca konvencia: Ak po odpovedi na 2Cl, partner otvárajúceho draží 3 v lacnej farbe, ukazuje v nej aspoň 4 list, hra je presadená a invituje do slemu. S maximom a 4 listým fitom, otvárajúci draží 4 v tejto farbe,  s trojlistým fitom alebo so 4 listým s minimom draží hlášku v poradí, inak draží 3NT. Všimnite, že takto sa partner otvárajúceho zároveň dozvie o prípadnom lacnom 5 liste otvárajúceho v druhej lacnej farbe, keďže 2D - nemám drahý 4 list a 3NT - nemám trojlist kárový 3+3+2=8 a nutne musí mať druhý lacný 5 list.

My sme dražili takto:

Nord East South West
1NT Pas 2Cl Pas
2D Pas 3NT Pas
Pas Pas    

Pričom som uvažoval nad invitom do 6NT, ale hláška 4NT by bola  otázkou na esá na károvej báze. Takže by ma zaujímalo, ako tí čo dražili 6NT do nich došli. List juhu nie je vhodný ani na invit, invit by po odpovedi 2 kára bol 5NT.

Ak by platila vyššie spomenutá dohoda, dražba by šla takto:

1NT-2Cl
2D-3D
4D-4NT
5D-6D

Poprípade po 4D by mohla prísť hláška 4H cuebid, aby sa na esá mohol spýtať sever.

Rozdanie 17

V rozdaní je pikový slem, bol dražený len raz, aj to sa hlavnému hráčovi podarilo spadnúť. 4 piky sa dražili 5 krát, jeden pár nevydražil ani hru. Pravdupovediac, na 24 FB by sa tento slem možno dražiť nemal. Z tých čo licitovali 4Sp, len raz spravili 12 zdvihov, 2 krát 11, raz 10 a jednému hráčovi sa podarilo raz spadnúť. Ten čo vydražil slem, dokonca spadol 3 krát, čo je tiež 9 zdvihov.

Ako tých 12 zdvihov urobiť?

Je to list, ktorý láka hrať technikou obráteného stola. Hlavný hráč nesmie tromfovať, lebo potrebuje 3x zabiť srdcia v ruke, zároveň však potrebuje spraviť impas trefový a to 2x. Na stôl však má iba dva vstupy A kárové a dámu pikovú.

12 zdvihov možno spraviť tak, že spravíme 5 trefových, 5 pikových, káro eso a káro ruff na stole. Dá sa to dosiahnuť čiastočným odtromfovaním.

Pik do dámy, tref impas, káro do esa, tref impas, stiahnutie veľkého tromfa, na trefy zhodíme dve kára na stole, káro ruff. Na záver odovzdáme jedno káro. 

Uvedený spôsob zohrávky by nefungoval, ak by trefy boli delené 3-3. Pravdepodobnosť delenia 4-2 je však 48%, kým 3-3 je len 36%. Pričom, ak v druhom kole trefov vypadne kráľ, tak zistíme, ako sú trefy delené a prejdeme na nejaký plán B. Predpokladám, že pri väčšine stolov, po otvorení 1Sp prišiel zásah 2H, takže hlavný hráč by si mal vedieť dopočítať rozlohu.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.