Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Diskusia

Oddaní na milosť a nemilosť poľa?

Neraz v klube počujem od silných hráčov pri hre proti iným silným hráčom, že dobrý výsledok pre jednú a zlý pre druhú linku je dopredu daný: "Kto má prevahu bodov, bude mať dobrý výsledok." Je tomu skutočne tak?

Odpoveď je jednoduchá: Nie je a nemôže byť!

Pravidlá súťažného bridžu sú nastavené tak, že zo štatistického hľadiska sú rovnako odmeňované páry na silnej i slabej linke, bez ohľadu na to, či sa hodnotí na topy alebo impy. V jednom i v druhom hodnotení sa na oboch linkách rozdelí rovnaký počet bodov.

Štatistický a pravdepodobnostný pohľad je jedna vec, druhou vecou však je, že skutočne čas od času má pár smolu, že dané rozdanie hral práve proti silnému páru a ten ako jediný v poli vylicitoval a uhral hru či malý alebo veľký slem a ak by toto rozdanie hrali tie isté páry pri stole na opačných linkách, tak nula a top by sa medzi nimi s veľkou pravdepodobnosťou vymenili.

Dlhodobo však nemôže platiť téza, že konkrétny pár na slabosť poľa dopláca, skôr je to naopak. Ak je ten pár skutočne silný, tak v slabom poli bude dosahovať nadpriemerné výsledky. Častejšie než "nespravodlivé" nuly bude získavať "nespravodlivé" topy, lebo tak ako pole nedodražovalo v jednom rozdaní, nebude dodražovať aj v mnohých ďalších, keď budeme na silnejšej linke my. Podobne, kým zvyšok poľa bude záväzky padať alebo plniť akurát, my spravíme zdvihov viac a keď budeme na obrane, tak budeme záväzky porážať, či aspoň zabránime nadzdvihom.

Milosť a nemilosť poľa sa prejavuje trojako:

 1. V licitácii pričom sa vyskytujú chyby viacerých druhov: podlicitovanie, prelicitovanie, pasivita - necháme hrať súperov, hoci by sme mali hrať my, agresivita - máme nechať hrať súperov, ktorí by spadli, miesto toho hráme a padáme my.
 2. V zohrávke: hlavný hráč urobí menej zdvihov než by mohol. 
 3. V obrane: miesto porazenia záväzku záväzok napcháme, alebo ak tam záväzok objektívne je, doprajeme hlavnému hráčovi nadzvihy

Prvé dve chyby poľa pôsobia v prospech páru so silným listom, tretia chyba proti nemu.

Špecifickým druhom chýb v dražbe je, keď pár nedolicituje celú hru alebo slem a náhodou tam v danom rozdaní takýto záväzok naozaj nie je, takže z objektívneho hľadiska to zdanlivo vlastne nie je chyba.. 

Ak sa vyššie uvedených chýb dopustíme my, tak sme si zlý výsledok v rozdaní zavinili sami, ak sa ho dopustili naši súperi pri stolíku, tak máme dobrý výsledok nie vlastnou zásluhou (časť zásluhy je naša, ak sme vedeli využiť a potretať chybu súpera). Keď ich robí pole, tak záleží na tom, či ich robilo častejšie na našej linke alebo na linke súperov.

Ako budem skúmať, nakoľko záleží na sile listov na linkách jednotlivých párov?

V databáze OTMscorer máme už viac než 10000 výsledkov a viac než 1000 zaevidovaných rozdaní s minimaxom. Preskúmame, ako na tom je 5 najlepších párov z klubu z hľadiska percentuálnej úspešnosti podľa počtu bodov, ktorý na linke mali. Podobne preskúmame, ako je na tom 5 najhorších párov. Potom osobitne preskúmame, ako na tom najlepšie páry sú, keď hrajú proti sebe.

Do hodnotenia budú zahrnuté páry, ktoré v klube odohrali aspoň 200 rozdaní.

Hypotézy:

 • Silné páry budú mať nadpriemeré výsledky bez ohľadu na počet bodov
 • Slabé páry budú mať podpriemerné výsledky bez ohľadu na počet bodov
 • Silné páry proti silným párom budú mať výsledky okolo priemeru
 • Silné páry proti silným párom budú maťs rastúcim počtom bodov na linke lepšie výsledky
 • Silné páry proti slabým párom budú mať výrazne nadpriemerné výsledky
 • Slabé páry proti slabým párom budú mať výsledky okolo priemeru

Listy rozčleníme na tieto skupiny a doplnky k nim: 

 • 19-21
 • 22-24
 • 25-27
 • 28-30
 • 31-33
 • 34+

Do vyhodnotenia budú zahrnuté len topové klubové turnaje KBK. Keď bude v databáze aspoň 10 veľkých mimoklubových turnajov (30 a viac párov), vyhodnotíme ich osobitne.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Zasa odpovědět
Opäť jeden z ďalších výborných nápadov,
ktoré nikdy nedotiahneš do konca 7
icon odpověděl(a)
Neviem čo konkrétne máš na mysli, nápadov mám fúru, niekedy záleží aj na spoločenskej objednávke. V súčasnosti je jednoznačnou požiadavkou vyvinúť prezentačný nástroj a pracujem na ňom. Keďže sa tak zhromažďuje hromada dát, tak tu je potenciál vyvinúť ako vedľajší produkt analytické nástroje, ktoré by mohli pomôcť vytypovať slabé miesta a odstraňovať ich.
icon odpověděl(a)
Rekapitulácia mojich nápadov je na tejto adrese http://menyhert.6f.sk/index.php/bridz/178-moje-bridzove-projekty.html

Možno som na niečo zabudol, takže konkretizuj. 10
, fakta odpovědět
Zdar,
pouštíš se na tenký ledový okraj, protože ze své zkušenosti mohu říci, že existují možnosti,kdy si vydán na nemilost řídícího turnaje a mohu to skutečně vydokladovat, nasazením, přidělením nevyvážených linek, popřípadě i skladbou
rozdání a raději se Tibore věnuj nácviku praktické hry.

pěkný večer honzulaj
icon odpověděl(a)
Idem testovať klubové turnaje KBK, ktoré riadim ja, nasadenie nijako neovplyvňujem, až na nasadenie vlastného páru, ktorý z praktických dôvodov nasadzujem tak, aby som buď celý čas sedel v blízkosti počítača alebo pauzoval v 1. kole. Nepredpokladám však,
že by nejaký rozhodca postupoval tak, ako si napísal, ale verím tomu, že hráč môže mať dojem, že si nejaký rozhodca naň zasadol. Nakoniec jednému páru v klube som niekoľkokrát bol nútený prideliť PP a keď sa to stalo asi po tretí krát, už mali reči, že som si na nich zasadol. Pritom takéto pokuty mali/mohli dostať ešte častejšie. 9

Testovanie hypotéz uvedených v článku má s praktickou hrou úzky súvis. Hráči na základe týchto štatistík môžu odhaliť, kde sú ich slabé miesta. Napríklad, ak páru s nadpriemernými výsledkami vyjde, že so silnými pármi má výsledky podpriemerné, určite napriek dobrým klubovým výsledkom by nemal byť so svojou hrou spokojný. 10