Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Výsledky, Mimoklubové turnaje

Karpatský pohár 2013

Páry
1. Dubnický-Zlacký 2. Šikra-Šikra 3. Ploščica-Lohay, 29 párov

Družstvá
1. KBK+G Košice 2. RIP Košice 3. Uzgorod, 13 družstiev

Najlepší ženský pár: Horňáková-Zlámalová
Najlepší zmiešaný pár: Nováková-Horňák

Družstvá

Rozdania: 1. kolo 2.kolo

Butler

Páry Dokumentácia

Rozdania: 1. kolo 2. kolo

Fotografie

Družstvá

Víťazné družstvo KBK+G

Víťazné družstvo KBK+G Košice

Družstvá sme hrali každý s každým po 4 rozdania, hodnotenie hybridnou metódou Pachabo. Nastúpilo 13 družstiev a 14 družstvo bolo neúplné iba s jedným párom. Súťaž družstiev opanovali družstvá KBK, keď prvé dve miesta patrili našim a tretie miesto uniklo družstvu Kontra o vlások. V počte VP boli na tom rovnako, ale prehrali vzájomný zápas.

Páry

Najlepší zmiešaný pár

Najleší ženský pár

 

Víťazný pár

Na súťaž párov nastúpilo 29 dvojíc. V pároch sme už natoľko nedominovali, ale 3., 5., 7., 9. a 10. miesto možno smelo pokladať za úspech.

Naše páry tiež vyhrali Najlepší ženský a Najlepší zmiešaný pár.

Večerné posedenie

Po dohraní družstiev sa už tradične chvíľu posedelo. Na živo nám  spieval a hral na gitaru miestny hudobník a pani Biačková nám zaspievala niekoľko francúzskych šansónov. Niektorí si aj zatancovali.

Podujatie  z pohľadu rozhodcu

Družstvá

V turnaji družtiev som nepridelil žiadne procedurálne ani disciplinárne pokuty. Za hlučnosť som nejaké prideliť mal, keďže som bol hrajúcim rozhodcom, disciplinárne pokuty sa prideľujú ťažko, keďže potom to niektorí interpretujú tak, že hrajúci rozhodca prideľuje pokuty, aby sa jeho družstvo lepšie umiestnilo. Dospel som k záveru, že v budúcnosti nebudem na KP hrať ani družstvá, aby som sa mohol plne venovať riadeniu turnaja. Do tých 16 až 17 družstiev by to hrajúci rozhodca mohol zvládať bezproblémovo, za predpokladu, že sú hráči disciplinovaní a nie sú zbytočne hluční. Sám som bol zdravotne a hlavne hlasovo indisponovaný. Okrem hlučnosti prebehla súťaž družstiev bezpoblémovo, len na začiatku mi bolo povedané, že družstiev je 14 a pol, potom sme zistili, že ich je 13 a pol a preto vzniklo drobné zdržanie na začiatku turnaja. 

Niektorí hráči kritizovali hybridný spôsob hodnotenia výsledkov, tvrdili, že je to skĺbenie nevýhod  topskórového a impového hodnotenia. Je to vec uhlu pohĺadu, podľa mňa naopak ide o skĺbenie výhod oboch metód a eliminovanie ich nevýhod. Keďže však hráči na podobné hodnotenie nie sú zvyknutí, tak tomu nie vždy vedia prispôsobiť stratégiu a taktiku licitácie, obrany a zohrávky. Pri impovom hodnotení ďalej prevedenom na VP, zbytočne zadaný nadzvih nemusí vo VP nič znamenať, pri hybridnom je to prehranie rozdania, ak to spravíte v 10 rozdaniach, už máte o 10 bodov menej. Oproti jednoduchému BAM je výhoda v tom, že ak niekto bude licitovať hazardérsky, tak bude vytrestaný nielen tým jedným strateným bodom, ale družstvo prehrá podľa druhého kritéria na nulu.

V jednom zápase buď zabudli zadať výsledok jedného rozdania do BM, alebo rozdanie vôbec nehrali. Keď po skončení turnaja, ani po viac než 20 minútach sa hráči nevedeli dohodnúť, či rozdanie hrali, ako prebiehala licitácia, aký sa hral záväzok a koľko zdvihov urobil hlavný hráč, rozhodol som,  že rozdanie nehrali. 

Páry

Nedisciplinovanosť hráčov sa v párovom turnaji znova opakovala, o čom svedčí i množstvo pridelených disiplinárnych a procedurálnych pokút. Myslím, že som ich ešte nikdy toľko nepridelil. Všetky disciplinárne pokuty boli za hlučnosť. Sála má na hranie bridžu nie celkom vhodnú akustiku, takže keď som sedel pri rozhodcovskom stolíku, neraz som počul od slova do slova o čom sa rozprávajú pri stole na opačnom konci miestnosti, ak som to počul ja, museli to počuť prinajmenšom pri najbližších stoloch. Musel som začať prideľovať aj pokuty za neprenesenie kariet. Niekoľkokrát som v poslednej chvíli zabránil, aby hráči nezačali hrať rozdania, ktoré im nepatrili. Zaujímavým momentom turnaja bolo, že sa 2x našlo na zemi nejaké eso, okrem toho raz ešte iná karta. Navyše sa raz trefové eso presťahovalo z juhu na sever, našťastie hráči pri ďalšom stole karty najprv spočítali. Niekoľkokrát som pridelil pokutu za pozeranie si cudzích kariet  po dohraní rozdania. Pravidlá to vyslovene zakazujú robiť, je to potencionálny zdroj problémov, ľahko sa môže stať, že hráči vymenia karty. 

Neviem prečo mali hráči tendenciu začať striedať, hoci ešte neodznel pokyn na striedanie, pritom na plátne bežal čas a bolo jasne vidno, že ešte do konca zmeny je jedna až dve minúty. Za pomalú hru bola pridelená len jedna PP a za opakovaný pozdný príchod tiež.

Moja hlasová indispozícia pokračovala aj v nedeľu, v budúcnosti doporučujem, aby organizátori zabezpečili ozvučenie, aj keď bude mať rozhodca hlas v poriadku, nebude musiet na hráčov kričať.

Svetelné podmienky boli tentokrát v poriadku, organizátori zaistili niekoľko doplnkových osvetľovacích telies.

Párový turnaja som sa rozhodol organizovať klasických spôsobom dve kolá po 26 rozdaní a nie 5 kôl po 10. Takto mi stačilo namiešať dve sady rozdaní (Bola by dokonca stačila jedna sada, ale rozhodol som sa miesto zdieľania kariet, namiešať pre relay stôl vlastnú sadu kariet), pre minisekcie by som musel pripraviť 4 sady, hoci pri tomto počte by napokon stačili tri.

Keby som nemal zdravotné problémy, hrali by sme minisekcie, potom možno zakázať odchádanie od stolíka počas minikola, prípadne hráč požiada rozhodcu o dovolenie sál opustiť a raz za hodinu je krátka pauza, počas ktorej možno aj vyvetrať sálu a je výrazne znížená možnosť úniku informácií.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Budapestiansky maraton odpovědět
Zatial co sme sa my bavili na Vinnom, Mirka, Tomco, Edo Velecky, Juro Kvocek, Miso a Andrej zasli do Budapesti... congrats k peknym vysledkom!

http://web.t-online.hu/feketeistv1/13ibbfparos2.htm

http://web.t-online.hu/feketeistv1/13ibbfcsapat.htm