Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Pravidlá

Čo robiť, ak pri stole došlo k nezrovnalosti?

Všeobecná odpoveď je jednoduchá: Privolajte rozhodcu!

Mali by ste ho tiež privolať, ak sa nezrovnalosti dopustila vaša linka, len musíte zvážiť kedy. Za normálnych okolností by ste rozhodcu mali privolať hneď, keď k nezrovanlosti dôjde, ale sú isté obmedzenia, kedy musíte vyčkať do skončenia dražby či dokonca až do dohrania rozdania alebo kým na nezrovnalosť neprídu súperi.

Príklady, kedy musíte počkať:

  • partner zle vysvetlil vašu hlášku
  • partner vašu konvenčnú hlášku nealertoval
  • partner alertoval vašu prirodzenú hlášku
  • vy ste sa pri otvorení pomýlili (v podstate nejde o nezrovnalosť, ale ...)

Aj druhý a tretí prípad sú vlatne zlým vysvetlením hlášky. Ak partner umelú hlášku nealertoval, tak sa súperi oprávnene môžu domnievať, že hláška bola prirodzená a tomu prispôsobia svoju dražbu, zohrávku alebo obranu.

Ak alertoval prirodzenú hlášku, hoci sa súperi nespýtali na jej význam, tiež sú týmto alertom uvedení do omylu.

Kým však neskončí dražba, nesmiete súperom ani partnerovi nič povedať, inak dôjde k ďalšej nezrovnalosti. Súperi sa síce dozvedia závažnú skutočnosť, ale zároveň tak poskytnete partnerovi neoprávnenú informáciu.

Keď sa dražba skončila a stali ste sa hlavným hráčom, mali by ste súperov upozorniť na zle vysvetlenie hlášky, prípadne na nealertovanie konvenčnej hlášky či naopak na neoprávnený alert. Po tomto vysvetlení zvážia, či to bolo pre ich linku závažné a privolajú rozhodcu, inak je asi lepšie privolať ho preventívne vždy, lebo sa môže stať, že hoci sa najprv súperi tvária, že sa nič nestalo, po dohraní rozdania ho beztak privolajú.

Keď sa dražba skončila, ale vaša linka bude brániť, stále nesmiete nič povedať, v priebehu zohrávky na zlé vysvetlenie súperi obvykle prídu a rozhodcu privolajú, pokiaľ však na to neprídu, po skončení rozdania by ste ho mali privolať sami.

Ešte dôležitejšie však je, že ak partner vašu hlášku zle vysvetlil, nesmiete tomuto vysvetleniu prispôsobiť vašu ďalšiu licitáciu. Musíte dražiť tak, akoby jeho vysvetlenie bolo správne a ako by ste dražili, ak by jeho hlášky boli také, aké použil a vašu hlášku správne vysvetlil.

Príklad: Otvorili ste 2 srdcia na 6 liste srdcovom, partner však vašu hlášku vysvetlil ako 5+5 srdcia a iná farba a zadražil 2 piky. Teraz máte dražiť tak, ako by ste to nesprávne vysvetlenie nepočuli. Pokiaľ po 2 srdciach sú dva piky prirodzené na 5 liste a máte trojlist pikový, máte mu tie piky sfitovať buď Pasom, hláškou 3Sp alebo skokom na 4Sp. Pokiaľ sú 2 piky umelé, napríklad otázka na singla, máte regulérne odpovedať (je tu problém, či máte 2Sp alertovať, hlavne však keď sa vás súperi spýtajú, tak sa zas partner dozvie neoprávnenú informáciu a znova má dražiť tak, akoby to vaše vysvetlenie nepočul).

Vo vyššie uvedenom príklade ste vy dražili podľa systému, ale partner vašu hlášku zle vysvetlil. Môže sa však stať, že ste sa v otvorení pomýlili. V konvenčnej karte máte 2D multi - nejaký drahý šesťlist, vy ste však omylom otvorili 2 srdcia, alertované a vysvetlené ako 5+5. Znova musíte dražiť tak, ako by ste jeho vysvetlenie nepočuli.

Druhý prípad rozhodca bude posudzovať trochu inak. Hráč sa v dražbe môže pomýliť alebo sa môže vedome odchýliť od systému a nemá byť za to sankcionovaný (obvykle je za omyl vytrestaný výsedkom, ale niekedy má šťastie).

Pre jednoduchosť predpokladajme, že v jednom i v druhom prípade zostali odpasované dve srdcia. V prvom prípade ste pred výnosom  povinní súperov upozorniť, že vaša hláška bola zle vysvetlená. Samotnú dražbu to už neovplyvní, ale aspoň súperi môžu efektívnejšie brániť. V druhom prípade ich pred výnosom na nič upozorňovať nemusíte, po dohraní by ste sa mali ospravedlniť, že ste sa pri otvorení pomýlili. V jednom i v druhom prípade treba privolať rozhodcu, v prvom pred výnosom, v druhom hneď keď súperi zistia, že ste mali iný list, než z dražby predpokladali. V prvom prípade bude výsledok často upravený, v druhom prípade zostane v platnosti, pokiaľ máte vyplnenú konvenčnú kartu. Pokiaľ ju však vyplnenú nemáte, rozhodca má predpokladať mylné vysvetlenie a nie mylnú hlášku. Ak KK nemáte, znovu by ste rozhodcu mali privolať pred výnosom, keďže by mal rozhodnúť tak, akoby išlo o mylné vysvetlenie.

Prečo má byť rozhodca privolaný, ak v druhom prípade výsledok ponechá v platosti?

Ad jedna preskúma, či naozaj išlo o mylnú hlášku, ad dva daný pár si zapamätá a pokiaľ počas turnaja či iných turnajov dôjde k rovnakej situácii, zváži, či nejde o implicitnú dohodu. 

Čo,  ak som získal neoprávnenú informáciu?

Neoprávnenú informáciu môžete získať rôznymi spôsobmi. Zdrojom môže byť:

  • partner - zlé vysvetlenie hlášky, váhanie, prirýchla dražba, mimika, oprava môjho vysvetlenia hlášky, komentovanie, ...
  • pole - komentovanie rozdania pri susednom stole, ponechanie BM s neukončeným potvrdením výsledku, vypadnutý zápisový lístok, privátna skórovacia karta súperov, ...
  • začiatok hrania nesprávnej krabice alebo správnej proti nesprávnym súperom

Keď vám o práve hranom rozdaní poskytne nejakú informáciu súper, nie je to neoprávnená informácia.

Keď vám NI poskytlo pole alebo ste začali hrať nesprávnu krabicu, poprípade si k vám prisadli nesprávni súperi, informujte o tom rozhodcu a ten vám dá pokyny, ako máte postupovať.

Ak vám NI poskytlo pole, buď vás rozdanie nechá zohrať, po jeho dohraní posúdi, či ste boli alebo neboli touto NI ovplyvnení a buď výsledok ponechá v platnosti alebo obom párom pridelí AVE+. V každom prípade by však mal prideliť procedurálnu pokutu páru, ktorý únik NI poskytol.

Ak ste začali hrať nesprávnu krabicu a ste ju už hrali, nič sa nedeje, ak ste ju ešte nehrali a dražba ešte nezačala, alebo začala a ešte neprišiel výnos, môže vás ju nechať zohrať, keď na ňu príde rada, zaistí však, aby ste sedeli na rovnakých miestach a pokiaľ dražba začala a druhýkrát dražba prebiehala inak, rozdanie vám zruší, súperi získajú AVE+ a vy AVE-.

Podobne postupuje, ak proti vám nastúpili nesprávni súperi, akurát vtedy aj vy získate AVE+.

Neoprávnená informácia od partnera

Táto sa vyskytuje najčastejšie a postup rozhodcu sa líši prípad od prípadu. V každom prípade však máte dražiť tak, ako by ste dražili, keby ste túto NI k dispozícii nemali a pokiaľ by ste hlášku ktorú chcete učiniť spravili, aj bez tejto NI, ak NI vaše rozhodnutie mohla implikovať, musíte zvoliť takú hlášku, ktorá je logickou alternatívou, o ktorej by uvažovala významná časť hráčov.

Už som nasledujúce rozdanie spomínal v inom článku, ale je ukážkovým príkladom:

Dostal som list so 16 figúrovými bodmi, 5 listom károvým AKQ97, 4 listom srdcovým KJ82, K8 v trefoch a 32 v pikách. Po dvoch pasoch som otvoril 1D, keď partner odpovedal 1NT bol som rozhodnutý dražiť 2NT, ako invit do 3NT a ten by ho s 9 bodmi takmer určite prijal. Na 1NT prišla kontra, správnou hláškou odo mňa pravdepodobne bola rekontra, ale dal som Pas, čo ak to súperi ustoja a budeme to plniť s nadzdvihom či nadzvihmy. Západ 2Cl, sever Pas, východ 2 srdcia, na čo som dal trestnú kontru, ukazujúcu maximum otvorenia, hovoriacu, že buď im každý iný záväzok tiež okontrujeme alebo ..., západ nato dražil 2Sp a ja som bol hneď rozhodnutý, ak partner bude pasovať dražiť 3Sp, ak povie 2NT, dražiť 3NT, sever však rozmýšľal takmer minútu a nakoniec dal Pas, východ Pas a ja 3Sp, ktoré som plánoval už pôvodne a nato sever 3NT. Keď som vyložil stôl, západ privolal rozhodcu, povedal, že sever dlho váhal a potom dal Pas, čo som potvrdil. Rozhodca nás nechal rozdanie odohrať, 3NT sever splnil, pričom v jednej fáze rozdania už mal asi spadnúť. Rozhodca výsledok ponechal v platnosti, ale mne pridelil napomenutie. 

Keďže som po dlhom rozmýšľaní partnera a jeho následnom pase mal k dispozícii NI, hoci som aj bez nej chcel dražiť 3Sp ako otázku na zádrž, mal som zvoliť alternatívnu hlášku, o ktorej by uvažovala významná časť hráčov. Určite takouto alternatívnou hláškou nebol Pas ani 2NT. Kontra mohla byť tiež implikovaná NI, preto som mal zvoliť hlášku 3D a partner by sám povedal 3NT.

Ak by však na mieste severu sedel začiatočník či čerstvý absolvent kurzu, jeho dlhšie rozmýšľanie nič neimplikuje a hlášku 3Sp by som použiť mohol, akurát by som sa bál, či ju pochopí a či ju náhodou neodpasuje :)

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.