Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Výsledky

5.4.2013

1. Munka-Menyhért 2. Horňáková-Vodička 3. Skalka-Skalková, 4 páry
2. liga:

 • Bridž-Sizes 3:25 VP 38:101 Imp
 • Blondínky-Šance 16:14 VP 29:26 Imp
 • Sun Shine-Kontra 23:7 VP +37 Imp

  2. liga

  Párak

  Hoci sa nás zišlo 13 párov, keďže sa hrali dva druholigové zápasy, na párový turnaj nás zostalo 5 párov a tak sa dvaja hráči rozhodli, že hrať takýto redukovaný párak nebudú, takže na klubový turnaj zostali len 4 páry. Pri dvoch stoloch nemá veľký význam hrať na topy a tak sme odohrali 3 minizápasy na cross impy po 6 rozdaní (na začiatku som sa zdržal inštruktážou ligistov a rozchodením BM, inak by sme hrali po 8 rozdaní).

  Pred dnešným hracím dňom som nebol správne informovaný, že sa budú hrať až dva zápasy, informácia, ktorú som  mal k dispozícii bola, že budú hrať len Blondinky proti družstvu Šance, nakoniec sa však ukázalo, že tie zápasy budú dva a tak som mal na začiatku problém nastaviť bridžmejty tak, aby sa mohli paralerne hrať dva zápasy a párový turnaj, nakoniec som rezignoval a cez BM som vyhodnocoval iba družstvá a párak sme zapisovali len do zápisových lístkov. Ak by som to vedel včas, bol by som bridžmejty správne nakonfiguroval a celé to lepšie premyslel.

  Pohyb kariet som v družstevných zápasoch vyriešil tak, ako to bolo zorganizované na 1. lige, myslím, že aj v klube sa to osvedčilo, i keď spočiatku niektorí namietali a podobne zorganizujem pohyb kariet aj na sústredení. Iba raz došlo k tomu, že dva stoly potrebovali odohrať to isté rozdanie, inak hra prebiehala hladko. Párkrát som ligových hráčov musel napomenúť, keďže hlasno komentovali rozdania, poprípade na celú sálu hovorili, čo zadávajú do BM. Na sústredení bude podobné jednanie trestané procedurálnou pokutou. Po dohraní som som pri jednom stole musel zadať do BM dve rozdania, ktoré pozabudi do BM zapísať a pri inom nezapísali až 4 rozdania. Na sústredení si na to hráči tiež budú musieť dať pozor. Pre rozhodcu je oficiálnym skončením polčasu alebo celého zápasu čas zadania posledného výsledku v zápase. Bridžmejt vám ukončenie polčasu hlási hláškou End of round a celého zápasu End of session, ak vám to nevypíše, tak ešte nejaké výsledky očakáva.

  Na ligu a párak som namiešal dve rôzne sady rozdaní, ak by sa dopredu vedelo, že bude takýto počet stolov, mohli sa hrať v oboch súťažiach identické rozdania, ale takto som aspoň mohol bez problémov, rozhodovať ligové zápasy, našťastie však k žiadnym závažnejším nezrovnalostiam nedošlo, až na vyššie spomenuté prehrešky.

  Claim hlavného hráča

  Keď si ako hlavný hráč nárokujete zostávajúce zdvihy, ste povinný obrancom ukázať vaše zostávajúce karty na ruke a mali by ste povedať, ako to chcete hrať. Ak napríklad nepoviete, že dotromfujete a niektorý z obrancov ešte má tromf, predpokladá sa, že o tom neviete a obvykle na ten tromfový zdvih má nárok. Ak obrancovia nesúhlasia s nárokom, rozdanie sa nedohráva, ale máte privolať rozhodcu, ktorý rozhodne, či bol nárok korektný a či by pri obvyklom spôsobe hry naozaj hlavný hráč získal všetky zostávajúce zdvihy. V jednom z ligových zápasov hlavný hráč si nárokoval zostávajúce zdvihy, pričom najprv obrancom karty neukázal. Oni ma však neprivolali a pokračovali v hre. V danom prípade bol nárok oprávnený, takže neprivolanie rozhodcu nemalo na rozdanie žiaden vplyv, ale nemusí to tak byť vždy. Rozdanie sa nezohráva, pretože po proteste jedného z obrancov, si hlavný hráč môže uvedomiť, na čo pri nároku pozabudol a hlavne vie identifikovať, u ktorého z obrancov je problematická karta a prispôsobí tomu zohrávku.

  Vzdanie sa zdvihov jedným z obrancov

  Na posedení po bridži som sa dozvedel, že jeden z obrancov v ligovom zápase sa vzdal zostávajúcich zdvihov. Keďže jeho partner proti tomuto vzdaniu sa hneď nenamietal, hlavný hráč mal nárok na zostávjúce zdvihy, on však priznal, že obrane ešte asi jeden  zdvih patrí.

  print Formát pro tisk

  Komentáře rss


  icon , Ad: Vzdanie sa zdvihov odpovědět
  HH nesmie súhlasiť so ziskom zdvihu, ktorý by obrana v skutočnosti získala (P 79 A.2) - ani v prípade, že druhý obranca proti vzdaniu sa zdvihov nenamieta, nemá nárok na ostávajúce zdvihy. Zdvih, ktorý by obrana v skutočnosti získala (mala získať) sa prevedie jej strane podľa P 69 B.2
  icon odpověděl(a)
  Pravidlo 68 B. Definícia vzdania sa zdvihov

  1. Akékoľvek vyhlásenie v tom zmysle, že súťažiaci stratí určitý počet zdvihov, je vzdaním sa týchto zdvihov; vznesenie nároku na určitý počet zdvihov znamená vzdanie sa zostávajúcich zdvihov, ak nejaké sú. Hráč sa vzdáva všetkých zostávajúcich zdvihov, ak opustí svoj list.

  2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek 1, ak sa obranca pokúsi vzdať sa jedného alebo viacerých zdvihov a jeho partner okamžite namieta, k žiadnemu vzdaniu sa nedochádza. Mohla nastať neoprávnená informácia, preto má byť ihneď privolaný vedúci. Zohrávka pokračuje. Akákoľvek karta, ktorú obranca ukázal za týchto okolností, nie je pokutovou kartou, ale pravidlo 16D sa vzťahuje na informácie vyplývajúce z jej ukázania. Partner obrancu, ktorý ukázal kartu, nesmie túto informáciu využiť.


  Vynechal si tam slovíčko vedome, čiže "nesmie vedome súhlasiť".

  Tebou uvedené pravidlo by sa uplatnilo, ak by neexistoval reálny spôsob, ako by obrana zdvih či zdvihy nezískali. Napríklad druhý obranca by mal vysoké tromfy.
  icon odpověděl(a)
  Mne išlo o tvrdenie, že hlavný hráč mal nárok na zostávajúce zdvihy (pretože partner nevzniesol námietku proti partnerovmu vzdaniu sa).
  Nemal nárok, P 69 B.2 obrane zaručuje vrátenie zdvihu, ktorý by pravdepodobne získala (podobne podľa P 71 má vedúci vzdanie sa zdvihov zrušiť, ak sa hráč vzdal zdvihu, ktorý by jeho strana nemala stratiť žiadnym normálnym spôsobom zohrania zostávajúcich kariet)
  Teda keby skutočnosť, že partner nevzniesol hneď námietku mala znamenať, že HH má nárok na zostávajúce zdvihy, pravidlá by nedávali možnosť dovolať sa nápravy podľa P 69 B.2

  Pravidlo 69 - Prijatý nárok alebo vzdanie sa

  ...

  B. Rozhodnutie vedúceho

  Prijatie nároku alebo vzdania sa (pozri odstavec A vyššie) môže byť odvolané počas opravnej lehoty stanovenej pravidlom 79 C:
  1. ak hráč súhlasil so stratou zdvihu, ktorý jeho strana v skutočnosti získala; alebo
  2. ak hráč súhlasil so stratou zdvihu, ktorý by jeho strana pravdepodobne získala, ak by hra pokračovala.

  Výsledok rozdania je následne upravený tak, že je takýto zdvih prevedený jeho strane.


  Pravidlo 71 - Vzdanie sa zdvihov je zrušené

  Vzdanie sa zdvihov zostáva v platnosti okrem prípadu, keď v opravnej lehote stanovenej pravidlom 79 C vedúci vzdanie sa zdvihov zruší:
  1. ak sa hráč vzdal zdvihu, ktorý jeho strana v skutočnosti získala; alebo
  2. ak sa hráč vzdal zdvihu, ktorý by jeho strana nemohla stratiť žiadnym normálnym spôsobom odohrania zostávajúcich kariet.

  Výsledok rozdanie ja následne upravený tak, že je takýto zdvih prevedený jeho strane.
  icon odpověděl(a)
  Vo všeobecnosti platí 68B2 a len v prípadoch hraničiacich s istotou, by sa dodatočný nárok na zdvihy mal uznať.

  A ak to dobre čítam, tak o pravdepodobnosti sa hovorí, ak si súperi zdvihy nárokovali a oni ten nárok uznali a dodatočne prišli na to, že nejaký zdvih ešte pravdepodobne mohli získať.

  V prípade, že sa však zdvihov sami vzdali, tak toto vzdanie sa môže byť zrušené, len ak nijakou rozumnou hrou nemohli o zdvih či zdvihy prísť.