Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Výsledky, Dražba

19.3.2013

1. Horňák-Menyhért 2. Boros-Gučík 3. Pankovič M.-Belčák, 15 párov

Dokumentácia (Rozdania 29 a 30 boli miešané ručne a neplatia pre ne zverejnené diagramy)

V piatok cestujú tri naše družstvá do Bratislavy na 1. ligu. Napriek tomu sa v piatok v klube normálne hrá, len tu nebudem ani ja, takže poprosím, aby niekto turnaj v piatok vyhodnotil.

Empirické pravidlá na zhodnotenie, či je list vhodný na otvorenie a na akom stupni

Počas tohto turnaja, ale aj v niektorých predchádzajúcich, som postrehol, že mnoho našich hráčov zle hodnotí, či je list vhodný na otvorenie a na akom stupni s ním má otvoriť. Čisto figúrové hodnotenie listov je pomerne presné pri pravidelných a jemne nepravidelných listoch. Pokiaľ však dostanete do ruky list s výraznou rozlohou, treba list hodnotiť aj pomocou nejakých dodatočných kritérií.

Pravidlo 20

V anglickej literatúre uvádzané ako Rule of  20 je ohodnotenie listu, či je vhodný na otvorenie. Pravidlo vymyslel Marty Bergen.

Bežne hráči list hodnotia mechanicky iba pomocou figúrových bodov a v systéme SAYC otvoria na 1. stupni, ak majú aspoň 12 bodov a otvoria 2Cl, ak majú 22+ FB alebo s pravidelnou rozlohou a 20-21 FB otvoria 2BT.

Pravidlo sa používa hlavne na listy, ktoré majú menšiu figúrovú silu, než je bežné otvorenie na 1. stupni a možno ho použiť aj na hraničné listy, s ktorými by sme mechanickým uplatnením figúrových bodov otvorili.

Pravidlo 20 hovorí: Hráč má otvoriť licitáciu, pokiaľ súčet jeho figúrových bodov a počtu kariet v dvoch najdlhších farbách je aspoň 20.

Poznámka: Hráčove figúry by mali byť v dlhej farbe (farbách).

Čiže, aj keď máme iba 9 FB, ale v dvoch najdlhších farbách máme 11 kariet otvoríme, ale ak máme 12 FB ale rozlohu 4333, tak by sme otvoriť nemali.

Ron Klinger pravidlo 20 upravil na pravidlo 21: Ak je súčet figúrových bodov, počtu kariet v dvoch najdlhších farbách a počtu rýchlych zdvihov väčší než  21, otvoríme. Rýchle zdvihy sa pre tento účel rátajú takto:

  • AK - 2
  • AQ 1.5
  • A - 1
  • KQ - 1
  • K-x - 0.5 

Poznámka: V tejto metóde počítania rýchlych zdvihov sú v každej farbe najviac dva rýchle zdvihy.

 

S nasledujúcim listom by sme otvoriť mali:

 

6
AQ965
A10965
42

ale s nasledujúcim listom by sme otvoriť nemali:

Q
QJ
Q6543
QJ643

 

V tomto turnaji pravidlo 20 spĺňali napríklad nasledujúce listy: rozdanie 12 Západ,  16 Západ, 21 Východ.

Poznámka: Pravidlo 20 by sa malo uplatňovať na 1. a 2. mieste, na 3. a 4. nie je relevantné.

 

Pravidlo 15

Kým pravidlo 20 sa uplatňuje na listy, ktoré nemajú dostatočnú figúrovú silu na otvorenie, ale ak list kritériá pravidla spĺňa, tak s ním otvoríme a v prípade 12 FB ale 19 figúrovo-dĺžkových bodov neotvoríme, pravidlo 15 je pomôckou, či s listom, ktorý figúrovú silu na otvorenie spĺňa na treťom a štvrtom otvoríme alebo nie.

Ak sme na treťom alebo štvrtom mieste a všetci hráči pred nami pasovali , tak by sme mali zvážiť, či sa oplatí alebo neoplatí otvoriť. Pomôckou sú takzvané figúrovo-pikové či pikovo-figúrové body. Spočítame počet figúrových bodov a počet kariet v pikách, ak nám súčet dá aspoň 15, tak by sme otvoriť mali, ak je tento súčet menší, tak by sme sa mali prikloniť k hláške Pas. Čiže ak budeme mať 13 figúrových bodov a dvojlist pikový, otvoríme, ak však budeme mať singel alebo šiken pik, mali by sme zvážiť hlášku Pas. Akbudeme mať 12 figúrových bodov, s trojlistom pikovým otvoríme, s meším počtom pík, dáme Pas. V extrémnom prípade s iba 10 figúrovými bodmi a aspoň 5 listom pikovým by sme otvoriť mali či aspoň mali zvážiť, či sa nerozhodnúť pre otvorenie 1 pika.

Prečo uvedené pravidlo štatisticky funguje?

Keďže piky sú najvyšším druhom záväzku, linka, ktorá má pikový fit má v rozdaní veľkú výhodu, aby sme ju mohli prelicitovať, musíme buď dražiť BT alebo ísť na vyšší stupeň. Ak s 12 figúrovými bodmi a singlom pikovým na treťom mieste otvoríme, je vysoko pravdepodobné, že súperi majú fit pikový a kým za Pas bude zápis nula, za splnený pikový záväzok súperi zapíšu aspoň 80 TP.

Poznámka: Obe vyššie uvedené pravidlá sú len pomôckou pri rozhodovaní či otvoriť alebo neotvoriť, ak však máte niečim význačný list, aj v prípade, že list nespĺňa aspoň jedno z týchto pravidiel, tak prirodzene otvoriť môžte. Keď sa rozhodnete uvedené pravidlá dodržiavať, dohodnite sa na tom s partnerom, aby počas dražby pamätal na to, že za istých okolností môžete otvoriť na 1. stupni s listom, ktorý je figúrovo výrazne slabší, než by obvykle mal byť.

Doporučenie: Veďte si súkromnú štatistiku, či uplatnenie alebo neuplatnenie týchto pravidiel priviedlo vás alebo vašich súperov k dobrému výsledku. Nazabúdajte, že tieto pravidlá fungujú na dlhé trate, v jednotlivom rozdaní môžte ich uplatnením stratiť, dlhodobo by ste však mali získať.

Literatúra:

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.